Danske matematikdidaktiske ph.d.-projekter

Vi skaber overblik over dansk forskning i matematikdidaktik. Se beskrivelser af tidligere og igangværende ph.d.-projekter, der er udgivet på danske universiteter. Find link til udgivelserne, hvis de er tilgængelige online. Eksisterende og nye ph.d.-projekter indsamles løbende og præsenteres her på siden.


Nye ph.d.-projekter?

Vi indsamler beskrivelser af udgivne og igangværende ph.d.-projekter løbende, og samarbejder pt med flere ph.d.er om beskrivelse af deres projekt. Har du ikke hørt fra os, og har du kendskab til et matematikdidaktisk ph.d.-projekt, der er udgivet eller er igang med at blive udgivet på et dansk universitet, så kontakt os om det.

OBS

Flere projektbeskrivelser er på vej!

Vi indsamler løbende beskrivelser af matematikdidaktiske ph.d.-projekter fra alle danske universiteter. Overblikket på denne side er derfor ikke komplet, men i løbet af 2022 forventer vi at have et samlet overblik.

2016-2021


2001-2015