Netværk for dagtilbud

NCUM faciliterer netværk mellem pædagoger, pædagogiske konsulenter og matematikkonsulenter, der arbejder med tidlig matematisk opmærksomhed på dagtilbudsområdet. Med den styrkede pædagogiske læreplan fra 2018 er matematisk opmærksomhed for første gang skrevet ind som et obligatoriske element i det pædagogiske læringsmiljø.

Vi står bla. for:

  • at udbrede viden om og interesse for arbejdet med tidlig matematisk opmærksomhed, der er et helt nyt fokusområde på dagtilbudsområdet i Danmark
  • at formidle den nyeste forskning og på den baggrund inspirere til at tænke matematik og matematiske problemstillinger naturligt ind i læringsmiljøerne for de yngste børn
  • at etablere og koordinere samarbejde inden for og på tværs af kommuner med henblik på at styrke faglighed, kompetence og videndeling på området
  • at tage initiativ til samarbejde med foreninger og organisationer om afholdelse af workshops, seminar og konferencer
  • at skabe netværk både for det pædagogiske personale i dagtilbud, men også på konsulentniveau i kommunerne, så matematikkonsulenter og pædagogiske konsulenter kan arbejde sammen om en styrket faglighed på småbørnsområdet.

Arrangementer og møder

Ingen arrangementer fundet.

Netværk for dagtilbud


Vil du være med i netværk for dagtilbud?

Send en mail til Tina Hudlebusch med dit navn, arbejdssted og emailadresse. 

Find os på Instagram