Matematisk opmærksomhed - en del af hverdagen


Igen i år vil vi invitere alle pædagoger i dagtilbud til en inspirerende konference med fokus på udvikling af børns matematiske opmærksomhed.

Programmet indeholder fælles oplæg om fænomenet matematisk opmærksomhed, workshops med inspiration til aktiviteter med børn i hverdagen samt tid til sparring med andre pædagoger fra hele landet.

I år har vi lagt vægt på at tænke matematisk opmærksomhed ind i de rutiner og aktiviteter, som er typiske i mange dagtilbud. Det være sig på skovturen, i spisesituationen, under leg i sandkassen m.m.

Konferencen er arrangeret af Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning (NCUM) og skal muliggøre netværksdannelse mellem dig og andre pædagoger, som ønsker at udveksle erfaringer om forløb, aktiviteter, lege, spil osv., som har med matematisk opmærksomhed at gøre.

Med venlig hilsen

Bent Lindhardt
Netværkskoordinator NCUM

Margit Holm
Netværkskoordinator NCUM

Tina Hudlebusch
Aktivitetskoordinator og netværkskoordinator NCUM

Heidi Kristiansen
Leder af NCUMs ekspertgruppe for dag- og fritidstilbud

PROGRAM

09.30: Ankomst m/brød og kaffe

10.00: Velkomst og dagens program

10.10: Hvordan kan matematisk opmærksomhed tænkes ind i dagtilbud?

v/lektor Michael Wahl Andersen, Københavns Professionshøjskole

Matematisk opmærksomhed er blevet en del af indholdet i de pædagogiske læreplaner i dagtilbud. I den forbindelse er der en række spørgsmål, der trænger sig på:

  • Hvordan kan vi forstå begrebet matematisk opmærksomhed i dagtilbud?
  • Hvorfor er det vigtigt at være opmærksomme på børns matematiske opmærksomhed?
  • Hvad mener vi egentlig, når vi siger, at børn udvikler og anvender deres gryende matematiske opmærksomhed til at håndtere og skabe mening i deres umiddelbare omverden? Hvordan ”ser” vi det i børns rutiner, i deres leg og ellers daglige gøren og laden?

10.50: Erfaringsudveksling og gruppediskussion på tværs

I blandede grupper vil man have mulighed for at udveksle erfaringer med andre pædagoger og diskutere oplægget.

11.30: Frokost

12.30: Workshoprunde 1 - Første valg mellem 6 workshop. Se pdf-invitation.

13.45: Pause

14.00: Workshoprunde 2 - Andet valg mellem 6 workshop. Se pdf-invitation.

15.15: Pause

15.30: Og hvad så, når jeg kommer hjem?

v/ lektor Heidi Kristiansen, NCUMs ekspertgruppe for dag- og fritidstilbud

Det kan være udfordrende at komme hjem fra konference med gode ideer og få dem til at leve blandt børn og kolleger til hverdag. Oplægget kommer omkring: Hvordan kan vi sprede gode ideer til kolleger? Kan matematisk opmærksomhed spille nogen rolle i vores samarbejde med forældre? Hvordan holder vi ’gryden i kog’ og finder ny inspiration?

16.00: Afslutning