Temaer på matematikdidaktik.dk
- redaktionelle retningslinjer

Temaerne på matematikdidaktik.dk er til dig, der er ønsker at blive inspireret til at videreudvikle din matematikundervisning og din viden om børns matematiske opmærksomhed på et forskningsbaseret grundlag. 


Temaerne på sitet behandler aktuelle og relevante temaer vedr. matematiklæring og -undervisning fra praksis og forskning. De giver indblik i matematikdidaktisk forskning, der kan danne grundlag for refleksion over udvikling af egen praksis både individuelt og sammen med kollegaer.

Temaerne skal først og fremmest åbne refleksionsrum for udvikling af praksis, og derfor vil teksterne ikke fremstå som opskrifter eller anvisninger til undervisning. Temaerne er skrevet til lærere og pædagoger, og det vil altid være tydeligt, hvilken målgruppe, der er i fokus ved det enkelte tema.

Forfattere

De matematikdidaktiske temaer er udviklet i tæt samarbejde mellem forskere og praktikere. NCUM's organisation består blandt andet af fem ekspertgrupper, der hver har en tilknytning til henholdsvis dagtilbud, grundskolen, gymnasie- og erhvervsuddannelserne samt en tværgående gruppe. I ekspertgrupperne deltager undervisere fra professionshøjskoler og universiteter og pædagoger/lærere fra relevante uddannelser. Se NCUMs ekspertgrupper

Temaerne udvikles af og skrives som hovedregel i ekspertgrupperne i samarbejde med NCUMs redaktion. Ekspertgrupperne inddrager praktikere til review af teksterne og afprøvning af aktiviteter for at sikre relevans og kvalitet i valg af emner, fagligt niveau, udvælgelse af eksempler og tekstens udformning.

Illustrationer: NCUM, Toke Bjørneboe og Maja Kylling Bærenholdt.

Redaktionelle retningslinjer

Alle, der er involverede i at skrive tekster til matematikdidaktik.dk, arbejder efter de samme redaktionelle retningslinjer.

Kriterier for tekster

Teksterne tager i reglen udgangspunkt i teorier, begreber, best practice og resultater fra forskning, som lærere og pædagoger kan tage anvende til at forstå, reflektere over og udvikle deres praksis.    

Teksterne tilbyder ikke nødvendigvis konkrete svar og råd, men har som mål at åbne et reflektionsrum for udvikling af praksis. Eksemplerne kan fx. inddrage aktiviteter og elevprodukter fra forskningsstudier eller kan bruges til at illustrere matematikdidaktiske begreber og forskningsresultater.

Formelle krav til tekster

  • Kildehenvisninger skrives i APA-style (7)
  • Er skrevet på dansk efter dansk retskrivning, fastlagt af Dansk Sprognævn.
  • Anvender traditionelt grammatisk komma inkl. startkomma.
  • Materialer på matematikdidaktik.dk er beskyttet efter lov om ophavsret og skal overholde databeskyttelseslovgivningen, hhv. Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.

Ønsker du at anvende indhold fra matematikdidaktik.dk?

For at fremme vores mål om at stille viden om matematikdidaktisk forskning til rådighed, må alle publicerede tekster på matematikdidaktik.dk anvendes og deles. Læs dog følgende  kriterier for anvendelse:

  • LINKS: Vi opfordrer til, at du linker til indhold på sitet, såfremt den sammenhæng, linkene placeres i, ikke strider mod god markedsføringsskik og anden dansk lovgivning.
  • CITATER: Du er velkommen til at citere materialer fra matematikdidaktik.dk, så længe dit formål ikke er kommercielt. Citaterne skal være i overensstemmelse med god citatskik, og materialerne forventes at indeholde en tydelig angivelse af forfatterens navn og link til det citerede materiale. Citatet skal være korrekt gengivet, så indholdet ikke forvanskes.
  • BRUG I UNDERVISNING: Tekster og materialer på matematikdidaktik.dk må gerne anvendes i undervisningssammenhænge, og de må ændres, bearbejdes og videreudvikles. Materialer må deles i faglige sammenhænge ved møder, præsentationer og på digitale medier. Der skal dog altid angives relevant kreditering af indholdet inkl. beskrivelse om evt. forandringer i materialet. 

Materialer fra matematikdidaktik.dk må ikke viderespredes i eget navn, og må ikke anvendes til kommercielle formål.

Hvis indhold i form af publicerede filer/dokumenter, video, lyd og billeder mv. ønskes brugt til andre formål end ovenstående, skal der indhentes tilladelse til dette. Kontakt den ansvarshavende redaktion for dette.

Ansvarshavende redaktion

Centerledelse: Morten Blomhøj
Kommunikationsansvarlig: Julie Fromholt-Iversen