Matematikprofilen på Nørre Fælled Skole – Et følgeforskningsprojekt

Nørre Fælled Skole afprøver et relativt nyt testsystem – Matematikprofilen – i alle deres klasser fra 2. trin til 6. trin over en periode på fem år, fra 2021 til 2025. Skolen organiserer desuden et samarbejde mellem alle skolens matematiklærere med fokus på: at tolke testresultaterne, at bruge resultaterne formativt til at gøre matematikundervisningen mere undersøgende og at kvalificere skole/hjem samtaler.I dette samarbejde har matematikvejlederen fået tildelt en særlig rolle. Skolen – og Københavns Kommune – har et ønske om at få indsigt i udbyttet af denne indsats, altså i hvordan og i hvilken grad en matematiktest kan bidrage til at udvikle:

  1. samarbejdet om matematikdidaktik i faglærerteams
  2. skole-hjemsamarbejde
  3. matematikundervisning og elevers matematikfaglighed

Derfor har Nørre Fælled Skole og Københavns Kommune i samarbejde finansieret, at NCUM kan udføre følgeforskning på projektet i 4 år, fra efteråret 2021 til efteråret 2025. I alt støtter skolen og kommunen projektet med knapt ¼ mio. kr., mens NCUM medfinansierer de administrative udgifter. Charlotte Krog Skott (docent, Professionshøjskolen Absalon) er administrativ projektleder af følgeforskningen og deltager som forsker sammen med Thomas Kaas (lektor, Professionshøjskolen Absalon). Thomas Højgaard (lektor, Aarhus Universitet) har været tilknyttet projektet.  

Matematikprofilen er interessant, fordi den er en af de eneste Danske matematiktest, der måler bredt i forhold til Fælles Mål. De fleste andre test måler elevers matematiske færdigheder og paratviden – altså en begrænset del af Fælles Mål. Når en elev har gennemført test med Matematikprofilen, kan læreren få et relativt omfattende indblik i elevens matematikbeherskelse og bruge det som grundlag for at kunne vurdere hvordan undervisningen virker, give formativ feedback til eleven og orientere forældrene om elevens styrker og hvad eleven skal arbejdes mere med.

I Danmark er der ikke udviklet viden om, hvordan vejen er fra testafvikling med særligt fokus på elevers matematiske kompetencer til udvikling af bedre undervisning og bedre læringsresultater. Der er i høj grad brug for sådan viden. Derfor udfører NCUM følgeforskningsprojektet med stor interesse og ser et potentiale i at kunne udvikle denne viden, ikke alene for Nørre Fælled Skole, men generelt i forhold til skolers brug af kompetenceorienterede test og teamsamarbejde omkring formativ evaluering.