Temaer grundskole

På denne side finder du temaer, der er udviklet til  matematikundervisningen i grundskolen. Du finder tillige tværgående temaer, der er relevante for grundskolen. Tilknyttet de forskellige temaer finder du aktiviteter, der kan bruges i undervisningen og videoer, der belyser forskellige aspekter knyttet til matematiklæring og undervisning. Der indgår også refleksionsspørgsmål som grundlag for teamarbejde mellem matematiklærere og vejledere samt en oversigt over kommende arrangementer i NCUM målrettet matematiklærere og vejledere. 

Oversigt over temaer grundskole

  • Algebra
  • At regne med etcifrede tal
  • At regne med flercifrede tal
  • Kompetenceorienteret matematikundervisning
  • Matematiske ræsonnementer 
  • Modellering
  • Teknologiforståelse
  • Undersøgende matematikundervisning

Kommende arrangementer

Ingen arrangementer fundet.

Tværgående temaer med relevans for grundskolen