Temaer grundskole

På denne side giver vi inspiration til temaer relevante for matematikundervisning i grundskolen. Tilknyttet de forskellige temaer finder du aktiviteter, der kan bruges i undervisningen og videoer, der belyser forskellige aspekter knyttet til matematiklæring og undervisning. Der indgår også refleksionsspørgsmål som grundlag for teamarbejde mellem matematiklærere og vejledere samt en oversigt over kommende arrangementer i NCUM målrettet matematiklærere og vejledere. 

Oversigt over temaer grundskole

  • Algebra
  • At regne med etcifrede tal
  • At regne med flercifrede tal
  • Kompetenceorienteret matematikundervisning
  • Matematiske ræsonnementer 
  • Teknologiforståelse
  • Undersøgende matematikundervisning