Algebra på tværs

Hvad forstår vi ved algebra i skolen? Hvordan ændrer arbejdet med algebra sig fra grundskolen til gymnasiet? Og ikke mindst, hvordan kan vi hjælpe eleverne med at gøre overgangen lettere og give en større forståelse for algebra og dermed matematik generelt?
Læs om algebra, algebraundervisning og om de overgangsproblemer, eleverne oplever, når de går fra et uddannelsestrin til det næste. Læs om, hvordan man kan undervise i og med algebra omkring overgangen, og se konkrete forskningsbaserede eksempler på undervisningsaktiviteter, som kan hjælpe eleverne til en større forståelse af algebra. Eksemplerne kan anvendes på begge sider af overgangen i grundskole og gymnasie. 


Aktiviteter og forløb

Del tema Print