Projekter

I NCUM understøtter og søsætter vi forskellige udviklingsprojekter, der har til hensigt at udvikle praksis. Udviklingsprojekterne tilsigter at dække alle dele af uddannelsesområdet fra dagtilbud til og med ungdomsuddannelser. Projekterne har til hensigt at referere til og afprøve en række af NCUMs temaer i daginstitutioner og klasselokaler. 

Neden for finder du beskrivelse af igangværende projekter, som løbende opdateres.