Temaer erhvervsskole

På denne side finder du oversigt over NCUMs temaer henvendt til matematiklærere på erhvervsskoler. Du finder tillige tværgående temaer, der er relevante for erhvervsskolen. Med temaerne vil vi gerne inspirere til aktiviteter og forløb i matematik i grundforløbene, til samarbejde mellem matematik og erhvervsfagene, samt til refleksion og samarbejde om udvikling af matematikundervisning i erhvervsuddannelserne. Endvidere finder du oversigt over kommende arrangementer henvendt til matematikundervisere ved erhvervsuddannelser.

Oversigt over temaer erhvervsskole

Algebra i erhvervsskolen
Brøker på erhversskoler
Læringsstile
Matematisk modellering på erhvervsskoler
Motivation og selvtillid
Positionssystemer
Samspil mellem matematik og erhvervsfag
Talblindhed
Test og kortlægning 
Ældre elver på erhvervsskoler


Tværgående temaer med relevans for erhvervsskolen