Temaer erhvervsskole

På denne side finder du oversigt over NCUMs temaer henvendt til matematiklærere på erhvervsskoler. Med temaerne vil vi gerne inspirere til aktiviteter og forløb i matematik i grundforløbene, til samarbejde mellem matematik og erhvervsfagene, samt til refleksion og samarbejde om udvikling af matematikundervisning i erhvervsuddannelserne. Endvidere finder du oversigt over kommende arrangementer henvendt til matematikundervisere ved erhvervsuddannelser.

Oversigt over temaer erhvervsskole

Læringsstile
Matematisk modellering på erhvervsskoler
Motivation og selvtillid
Positionssystemer
Samspil mellem matematik og erhvervsfag
Test og kortlægning 
Ældre elver på erhvervsskoler