Temaer gymnasiet

På denne side finder du oversigt over NCUMs temaer henvendt til matematiklærere på de gymnasiale uddannelser. Du finder tillige tværgående temaer, der er relevante for gymasielle uddannelser. Temaerne giver inspiration til aktiviteter og forløb i matematikundervisningen, samt grundlag for refleksion og samarbejde om udvikling af praksis. Endvidere finder du oversigt over kommende arrangementer henvendt til matematiklærere og -vejledere ved de gymnasiale uddannelser.

Oversigt over temaer gymnasium

  • Algebra i gymnasiet
  • Digitale teknologier
  • Matematisk modellering
  • Ræsonnementer i matematik 
  • Undersøgelsesbaseret matematikundervisning

Kommende arrangementer

Ingen arrangementer fundet.

Tværgående temaer med relevans for gymnasiet