Temaer gymnasiet

På denne side finder du oversigt over NCUMs temaer henvendt til matematiklærere på de gymnasiale uddannelser. Temaerne giver inspiration til aktiviteter og forløb i matematikundervisningen, samt grundlag for refleksion og samarbejde om udvikling af praksis. Endvidere finder du oversigt over kommende arrangementer henvendt til matematiklærere og -vejledere ved de gymnasiale uddannelser.

Oversigt over temaer gymnasium

  • Digitale teknologier
  • Matematisk modellering
  • Ræsonnementer i matematik 
  • Undersøgelsesbaseret matematikundervisning