Tværgående temaer

På denne side finder du temaer og videoer, der henvender sig til alle matematikundervisere på tværs af uddannelsestrin og institutioner. Temaerne kan fremme et fælles fagsprog og udvikling af matematikfaget med fokus på fundamentale ideer om matematik og matematikundervisning. Via temaerne kan lærere få indblik i eksempler på matematiske og matematikdidaktiske udfordringer i "nabo"- institutioner, som kan medvirke til at skabe grundlag for bedre overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelser.