Stokastik

Dette tema handler om statistik og sandsynlighed (samlet: ”stokastik”), og henvender sig til både kommende, nye og erfarne lærere. Temaet består af 11 tekster, som kan tilgås ved at klikke nedenfor. Teksterne i de sorte kasser gennemgår mere overordnet teori om stokastik og stokastikkens didaktik med enkelte eksempler til støtte for læsningen. Teksterne i de grønne kasser har hovedvægt på eksempler, der kan bruges direkte i undervisningen. Det meste er relevant for alle lærere, men under ”Stokastiske undersøgelser: Eksempler” er der eksplicitte forslag til undervisning på bestemte niveauer – altså børnehave, grundskolens forskellige trin, erhvervsskoler og gymnasier. Man kan sagtens starte dér, og så se på resten efter behov og interesse.


Del tema Print