Netværk for kommunale konsulenter

NCUM faciliterer netværk mellem matematikkonsulenter som har de kommunale indsatser for matematik som del af deres opgaveportefølje. Opgaven kan spænde vidt fra politiske tiltag og retning på området til specialiseret rådgivning ift. enkeltbørn eller børnegrupper. Netværket har til formål at skabe mulighed for at udveksle ideer, dele erfaringer og diskutere, hvordan vi som matematikkonsulenter kan implementere og drifte kommunale matematikindsatser ud fra hver vores kommunale virkelighed.

Netværket ønsker at skabe rum til refleksion, netværk, sparring og muligheder for vidensinput fra andre kommunale matematikkonsulenter, Børne- og Undervisningsministeriet og NCUM på tværs af landet.

Vi står bla. for:

  • At tage initiativ til en årlig national konferencedag rettet mod kommunale konsulenter med matematikindsatser som arbejdsområde
  • at skabe uformelle netværk for kommunale konsulenter på tværs af geografi og interesseområder
  • at forholde os til den nyeste forskning og på den baggrund understøtte kommunale indsatser og strategisk udvikle på den matematikdidaktiske retning i kommunernes dagtilbud og grundskoler
  • at formidle kommunale perspektiver på matematikområdet til relevante aktører
  • at etablere og koordinere samarbejde inden for og på tværs af kommuner med henblik på at styrke faglighed, kompetence og videndeling på området
  • at tage initiativ til samarbejde med foreninger og organisationer om afholdelse af workshops, seminar og konferencer

Arrangementer og møder

Ingen arrangementer fundet.

Nyheder

Ingen nyheder fundet.


Netværk
- kommunale konsulenter