Ekspertgruppen for grundskolen

I NCUM’s ekspertgruppe for grundskolen udarbejder vi temaer, som behandler centrale didaktiske problemstillinger for grundskolens matematikundervisning. Et tema kan bestå af 3-5 tekster, podcast, webinar og videooptagelser, fx fra undervisningssituationer. Det primære formål er, at temaerne kan bruges i fagteams på skolerne til udvikling af matematikundervisningen, men temaerne kan også bruges af den enkelte matematiklærer, der ønsker at udvikle sin undervisning.

Temaerne kan give:

  • didaktisk baggrundsviden om centrale aspekter af grundskolens matematikundervisning.
  • indblik i relevante forskningsresultater for grundskolens matematikundervisning.
  • konkrete undervisningseksempler, hvor nye tiltag afprøves i praksis.
  • oplæg til diskussion i fx fagteams.

Ekspertgruppens medlemmer

Dorte Moeskær Larsen

Formand for ekspertgruppen for grundskolen.
Adjunkt, ph.d. ved SDU

Jeg er uddannet folkeskolelærer, cand.pæd. og ph.d. i matematikkens didaktik.  Jeg er ansat på Syddansk Universitet i Forskningscenter for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling.  Før det har jeg undervist i ca. 10 år på læreruddannelsen i matematik.

Kontaktoplysninger

Mail: dmla@imada.sdu.dk
Tlf: 22 16 15 86
Web: https://portal.findresearcher.sdu.dk/en/persons/dmla

Morten Misfeldt

Medlem af ekspertgruppen for grundskolen.
Professor, Center for Digital Education, KU

Jeg er uddannet cand. scient. i matematik og ph.d. i matematikkens didaktik. Jeg er professor i digital uddannelse på Københavns Universitet ved Center for Digital Uddannelse, der er et samarbejde mellem datalogisk institut og institut for naturfagenes didaktik.

Kontaktoplysninger

Mail: misfeldt@ind.ku.dk
Tlf: 35 32 63 80
Web: https://www.ind.ku.dk/english/research/center-for-digital-education/?pure=en/persons/21225

Thomas Kaas

Medlem af ekspertgruppen for grundskolen.
Lektor, Ph.d., ved Professionshøjskolen Absalon

Jeg er uddannet folkeskolelærer, cand.pæd. og ph.d. i matematikkens didaktik. Jeg er lektor på Professionshøjskolen Absalon. Før det har jeg undervist 10 år i grundskolen. Jeg er desuden formand for opgavekommissionen for folkeskolens skriftlige prøver i matematik.

Kontaktoplysninger

Mail: Thka@pha.dk