Netværk for matematiklærere og vejledere på det gymnasiale område

NCUM faciliterer netværk mellem matematiklærere på det gymnasiale område i Danmark. Det kan være netværk indenfor og på tværs af de gymnasiale uddannelser: STX, HF, HHX, HTX, EUX, som f.eks. de faglige foreninger og matematikvejledernetværk.

Vi står bla. for:

  • At tage initiativ til samarbejde med netværk og foreninger om afholdelse af workshops, seminar og konferencer.
  • At etablere og koordinere samarbejde med relevante matematik-netværk og aktører på det gymnasiale område.

Læse og matematikvejlederforeningen for ungdom- og videregående uddannelser

LOM arbejder for at udvikle og støtte læse- og matematikvejleder i ungdoms og videregående uddannelser i deres praksisnære virke på uddannelsesinstitutionerne. Det vil sige at medlemmer er repræsenteret fra HF, HTX, HHX, STX, EUX, EUD og SOSU, samt universiteterne, og foreningen derigennem erfaringsudveksler på tværs og understøtter et bredt samarbejde.

Foreningen har en bestyrelse som vælges i en toårig periode, og bestyrelsen afspejler naturligvis den samme bredde fordeling som medlemmerne. Foreningen har omkring 400 medlemmer og har hvert år et flerdages årskursus med plads til maksimalt 200 deltagere.
   

Netværk
- gymnasier


Kontakt netværkskoordinator

Østdanmark

Mette Bendix Lomholt
HTX-Roskilde

Vestdanmark

Christina Cæsarsen
Fjerritslev Gymnasium