Netværk for matematiklærere og vejledere på det gymnasiale område

NCUM faciliterer netværk mellem matematiklærere på det gymnasiale område i Danmark. Det kan være netværk indenfor og på tværs af de gymnasiale uddannelser: STX, HF, HHX, HTX, EUX, som f.eks. de faglige foreninger og matematikvejledernetværk.

Vi står bla. for:

  • At tage initiativ til samarbejde med netværk og foreninger om afholdelse af workshops, seminar og konferencer.
  • At etablere og koordinere samarbejde med relevante matematik-netværk og aktører på det gymnasiale område.

Afholdte arrangementer

Læse og matematikvejlederforeningen for ungdom- og videregående uddannelser

LOM arbejder for at udvikle og støtte læse- og matematikvejleder i ungdoms og videregående uddannelser i deres praksisnære virke på uddannelsesinstitutionerne. Det vil sige at medlemmer er repræsenteret fra HF, HTX, HHX, STX, EUX, EUD og SOSU, samt universiteterne, og foreningen derigennem erfaringsudveksler på tværs og understøtter et bredt samarbejde.

Foreningen har en bestyrelse som vælges i en toårig periode, og bestyrelsen afspejler naturligvis den samme bredde fordeling som medlemmerne. Foreningen har omkring 400 medlemmer og har hvert år et flerdages årskursus med plads til maksimalt 200 deltagere.
   

Foreningen af Eksaminerede Matematikvejledere, F3M

Medlemmerne af F3M har alle gennemført eller undervist på matematikvejlederuddannelsen ved Roskilde Universitet, som er en forskningsbaseret efteruddannelse til gymnasielærere i matematik. Uddannelsen er desværre lukket nu. 

Matematikvejlederne har en særlig interesse i elevers matematikvanskeligheder, og arbejder i praksis på gymnasier og andre skoler med gymnasialt tilbud, med vejledning og koordinering af indsatser for elever med udfordringer i matematik.

Vi er opmærksomme på overgangsproblematikker, specielle matematikvanskeligheder og hvordan man kan hjælpe elever der er i fare for at dumpe eksamen på trods af en seriøs indsats. Matematikvanskelighederne ligger indenfor et bredt spektrum, lige fra problemer med basal algebra og vanskeligheder med begrebstilegnelse til forkerte eller lidt skæve forestillinger om hvad der forventes i af elever, underviseren og læringsprocesserne i matematikundervisningen. Matematikvejlederne har erfaringer med at udarbejde matematikscreeninger og specielt udformede opgaver og forløb, til enkeltindivider og grupper af elever med matematikvanskeligheder.

Foreningen afholder et årskursus/seminar i maj, hvor vi har mulighed for at netværke, inspirere hinanden og få oplæg og samtaler med anerkendte matematikdidaktikere/forskere fra Danmark og udlandet, med henblik på at vedligeholde og videreudvikle vores kompetencer. Som forening er vi interesserede i at udbrede kendskabet til vores baggrund og vores erfaringer med matematikvanskeligheder på gymnasieniveau.
 

Link til hjemmesiden: matematikvejleder.dk