Ekspertgruppen for gymnasier

Gruppen består af ekspertgruppeleder Uffe Thomas Jankvist, professor i matematikkens didaktik ved DPU, AU; Britta Jessen, adjunkt i matematikkens didaktik, IND, KU; og Kasper Bjering Søby Jensen, ph.d. i matematikkens didaktik og gymnasieunderviser på Roskilde Katedralskole. Endvidere tilknyttes matematikdidaktiske forskere til arbejde med udvalgte temaer. Det gælder professor emeritus Mogens Niss, RU, der har bidraget til temaerne om matematisk modellering og ræsonnementer i matematik.

Gruppen formidler matematikdidaktisk forskning særligt målrettet undervisning i matematik på de gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf, eux). Her trækkes på konkrete erfaringer fra afprøvede forløb i gymnasiet (undersøgende matematikundervisning), erfaringer fra den tidligere uddannelse til matematikvejleder i gymnasiet (i sin tid udbudt af RUC) og ikke mindst på deltagernes - altså gymnasieunderviseres - erfaringer med at anvende matematikdidaktisk forskning til at afdække og afhjælpe specifikke matematiklæringsvanskeligheder for konkrete elever.

Temaerne adresserer læringsmæssige og didaktiske udfordringer, som mange lærere oplever som påtrængende i praksis, og hvor der findes forskning, der kan forklare udfordringerne og i nogen grad bidrage med forslag til, hvordan de afhjælpes i praksis. Det gælder fx anvendelsen af digitale teknologier, der både afdækker principielle vanskelighed i en CAS-baseret undervisning, men også peger på læringsmæssige potentiale ved brug af digitale værktøjer samt temaet om ræson­nementer i matematik, der belyser nødvendigheden af og udfordringerne ved at få placeret ræsonnementer centralt i gymnasial matematikundervisning. De behandlede temaer forsøger så vidt muligt at give eksempler fra praksis samtidig med, at udvalgte forskningsresultater formidles og konkretiseres.

Ekspertgruppen understøtter at temaerne bliver bragt i spil som grundlag for udvikling af praksis ved NCUMs netværksarrangementer, gennem oplæg ved FIP-kurser og i TeoPæd, samt ved lokale udviklingsprojekter.

Ekspertgruppens medlemmer

Uffe Thomas Jankvist

Leder af ekspertgruppen for gymnasiale uddannelser
Professor, ph.d., DPU, Aarhus Universitet

Jeg er cand.scient i matematik og datalogi og ph.d. i matematikkens didaktik fra Roskilde Universitet, hvor jeg også tidligere har være med til at udvikle og drive uddannelsen af matematikvejledere til gymnasiet. I mit daglige virke underviser jeg på uddannelsen i matematikkens didaktik (cand.pæd.) på DPU. Mine primære forskningsområder omfatter bl.a. gymnasieelevers matematikspecifikke læringsvanskeligheder, brug af digitale redskaber i matematikundervisningen, brug af matematikkens historie i undervisning samt implementeringsforskning ift. matematikkens didaktik.

Kontaktoplysninger

Mail: utj@edu.au.dk
Web: https://pure.au.dk/portal/da/persons/uffe-thomas-jankvist(22746f59-c346-45f2-97aa-53cd6718e356).html

Britta Eyrich Jessen

Medlem af ekspertgruppen for gymnasiale uddannelser
Tenure track adjunkt, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

Jeg er tenure track adjunkt på Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet i matematikdidaktik. I 2017 blev jeg PhD i matematikdidaktik med en afhandling om matematisk modellering og undersøgelsesbaseret matematikundervisning i de gymnasiale uddannelser. Min forskning fokuserer fortsat på disse emner koblet med brugen af (digitale) ressourcer, og hvordan vi kan implementere den genererede viden i et samarbejde med praksisfeltet gennem efteruddannelse og lektionsstudier.

På Københavns Universitet underviser og vejleder jeg kommende gymnasielærere i matematik i didaktik, jeg underviser folkeskolelærere på kandidaten i STEMundervisning og PhD studerende i matematikdidaktisk forskning. 

Jeg har tidligere være gymnasielærer i matematik og fysik, jeg har undervist på teoretisk pædagogikum og været en del af faggruppen for matematik. Jeg har desuden erfaring med at lave efteruddannelse og evaluering af gymnasiets matematikundervisning og i overgangen fra grundskole til gymnasium.

I ekspertgruppen producerer jeg indhold til temaerne i både skriftlig og videoformat. Desuden holder jeg oplæg og workshops om pakkernes indhold.

Kontaktoplysninger

Mail: britta.jessen@ind.ku.dk
Web:https://www.ind.ku.dk/ansatte-automatisk-liste/?pure=da/persons/220429

Marit Hvalsøe Schou

Medlem af ekspertgruppen for gymnasiale uddannelser.
Ph.d. i matematikdidaktik og lektor på Odense Tekniske Gymansium

Jeg er gymnasielærer i matematik på Odense Tekniske Gymnasium og er skolens matematikvejleder. I 2018 blev jeg Ph.D. i matematikdidaktik med en afhandling om gymnasieelevers forståelse af symboler og formler, og hvilken plads de indtager i undervisningen i overgangen mellem grundskolen og gymnasiet. Jeg er tidligere fagkonsulent for matematik på htx, og har i mange år siddet i opgavekommission (matematik på htx, og nu også for optagelsesprøven i matematik). Desuden indgår jeg i skrivegruppen for Tal- og Algebrastrategien. Min rolle i NCUM er at formidle fagdidaktisk viden om matematikundervisning inden for områder, der går på tværs af uddannelsesskel.

Kontaktoplysninger

Mail: Maritschou2@gmail.com