Netværk for matematiklærere og vejledere på erhvervsuddannelser

NCUM faciliterer netværk mellem matematikundervisere på erhvervsskolerne i Danmark

Vi står bl.a. for:

  • At tage initiativ til samarbejde med netværk og foreninger om afholdelse af workshops, seminar og konferencer.
  • At etablere og koordinere samarbejde med relevante matematik-netværk og aktører på erhvervsuddannelsesområdet.
  • At formidle den nye forskning inden for matematik på erhvervsskoleområdet.
  • At vise matematiske temaer i forhold til erhvervsskolerne.
  • At gøre matematikfaget både praksisnært, helhedsorienteret og relevant for den enkelte elev på erhvervsuddannelsesområdet.
  • At arbejde for matematikfaget på erhvervsskoleområdet – lokalt, regionalt og nationalt.

Afholdte arrangementer