DMN - Danmarks Matematikvejleder Netværk

NCUM samarbejder med Danmarks Matematikvejleder Netværk (DMN), der er et landsdækkende netværk af matematikvejledere i grundskolen.

Om DMN

DMN støtter et bredt samarbejde om at udvikle grundskolens matematikundervisning i Danmark og om at øge dialogen mellem praksis, udviklingsarbejde og forskning.

Netværket henvender sig primært til matematiklærere på grundskoleniveau, som har fået tildelt en vejlederlignende funktion.  

Netværket består af et nationalt sekretariat og seks regionale sekretariater. Det har omkring 1400 medlemmer fordelt på ca. 850 grundskoler og er repræsenteret i 92 ud af 98 kommuner.

Sekretariaterne arrangerer netværksmøder, afholder webinarer og varetager koordination og planlægning af netværkets øvrige aktiviteter.