Network: Young Researchers in Mathematics Education

NCUM faciliterer netværk mellem yngre forskere i matematikdidaktik. Netværket er for matematikdidaktiske Ph.d.-studerende og forskere, som har forsvaret deres Ph.d. inden for de seneste tre år. Formålet med netværket er at støtte yngre forskere i deres forskning og karriereudvikling inden for det matematikdidaktiske forskningsfelt. Deltagelse i netværket er en mulighed for at etablere stærke bånd mellem yngre forskere på tværs af landets forskningsinstitutioner.

Vi står bl.a. for:

  • Workshops om tværgående temaer, fx forskningsformidling.
  • Årligt netværksarrangement dagen før den årlige NCUM Konference.
  • Onlinemøder: Uformel networking om relevante temaer for yngre forskere, fx litteraturreview, analyse af empiriske data, ekstern funding.

English:
NCUM facilitates networking among early researchers in mathematics education research who are affiliated within a Danish research institution. The network is open for PhD students and researchers who have defended their PhD thesis within the last three years. The purpose of the network is to support early career researchers in their research and academic career within mathematics education research. Participating in the network is an opportunity to establish strong connections between early career researchers across higher education institutions within Denmark.

Among other things, the network facilitates:

  • workshops on broad research related themes such as research dissemination
  • Annual network event in relation to the annual NCUM conference
  • Online meetings and informal networking on themes relevant for early career researchers such as literature reviews, data analysis and external funding

Arrangementer og møder

Ingen arrangementer fundet.

Nyheder

Ingen nyheder fundet.

Afholdte arrangementer


Network:
Young Researchers


Vil du være med i netværket?

Er du i gang med et matematikdidaktisk ph.d.-projekt eller har netop afsluttet et så er dette netværk til dig.