NORSMA 2023 - The Nordic Research Network on Special Needs Education in Mathematics
Den ellevte konference i The Nordic Research Network on Special Needs Education in Mathematics (NORSMA 11) afholdes i København i november 2023.

Reservér venligst NCUM årskonference 2023 og Lærernes Dag 22. november og konferencedage 23. - 24. november.

NORSMA 11 behandler vigtige spørgsmål om matematik og specialundervisning i de nordiske lande hvor teorier, empiriske resultater og erfaringer fra praksis præsenteres. Vi søger efter både resultater fra allerede afsluttet udviklings og forskningsprojekter, erfaringer fra igangværende arbejde og ideer til fremtidigt samarbejde. Vi er også interesseret i teoretiske bidrag til grundlæggende problemstillinger som, hvad der menes med specialundervisning i matematik, og som hvordan man karakteriserer det at være i vanskeligheder i matematik.

Oplæg og diskussioner organiseres i temaer og målgrupper. Temaer omfatter identifikation og undervisning af elever i særlige behov i matematik, strategier til at forebygge og intervenere, lærerkvalifikationer og nationale politikker for elever med særlige behov og matematikundervisning. Målgruppen omfatter børn, unge, voksne, diagnosticerede, studerende på almen og erhvervsuddannelser, anden chance-studerende og studerende på videregående og faglige uddannelser.

Konferencen er grobund for inspiration og samlæring på tværs af nordiske lande, da uddannelse i de nordiske lande deler nogle ligheder, men også adskiller sig. Derudover vil perspektiver uden for de nordiske lande blive præsenteret og diskuteret.

Denne hjemmeside vil løbende blive opdateret med diverse deadlines, priser, program, indkaldelse af konferenceoplæg, overnatning m.m.

Del tema Print