NCUM årskonference 2023/ NORSMA Lærerens dagForeløbigt program

Programmet  vil fokusere på børn og unges matematikvanskeligheder og være rettet mod både dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelserne.

Sproget vil fortrinsvist være dansk, men med enkelte oplægsholdere som vil afholde det på engelsk.

Du finder programmet ved at følge linket.

Dato: D. 22. november på DPU, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

Tidspunkter: Kl. 10.00—16.00.

Pris: Se priserne her

Tilmelding: Åben nu