Lektiepiloter

Indsats giver forældre til børn i grundskolen viden, selvtillid og konkrete værktøjer til at kunne støtte deres børn i matematik


Siden oktober 2021 har Matematikcenter stået i spidsen for indsatsen ”Lektiepiloter”, der har til formål at give forældre med børn i grundskolen viden, selvtillid og konkrete værktøjer, der kan støtte dem i at tale om matematik med deres børn i hjemmet. Dette gøres gennem oplæg for forældrene med fokus på sproget i matematik. Det langsigtede mål er, at børnenes motivation og interesse for matematik vækkes gennem en nysgerrig og undersøgende tilgang til matematik, mens projektet på kort sigt ønsker at vække en bevidsthed hos forældrene om sprogets betydning i matematik, med målet om at der tales positivt, naturligt og tidssvarende om matematik.

Lektiepiloter kører på sit 2. projektår og har allerede vist rigtig positive resultater når det gælder forældrenes bevidsthed om sprogets betydning i matematik. Matematikcenter har indtil videre afholdt 12 oplæg fordelt på seks skoler i Tårnby Kommune med omkring 150 deltagende forældre i alt. I en effektmåling foretaget af konsulentbureauet Realize Aps, tilkendegiver 6 ud af 10 af deltagende forældre, at de i høj grad oplever oplægget som relevant, mens 10 ud af 10 forældre tilkendegiver, at de i høj grad eller nogen grad har fået vækket deres nysgerrighed for sprogets betydning for barnets tilegnelse af matematiske kompetencer.

Indsatsen er et samarbejde mellem Matematikcenter, Tårnby Kommune og deres matematikvejledere og lærere på skolerne, samt Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning (NCUM). Konsulentfirmaet Realize ApS har foretaget løbende effektmålinger og projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden, som løber fra oktober 2021 til og med juni 2024.

Du kan læse mere om projektet her: https://www.matematikcenter.dk/projekter/lektiepiloter

Matematikcenter

Matematikcenter er en nonprofitorganisation, der vil sikre, at ingen må give afkald på drømmeuddannelsen, fordi de ikke er gode nok til matematik. De tror på, at alle med den rette hjælp kan opnå deres fulde potentiale i matematik. Matematikcenter har en lang række tilbud om matematik, som tilbydes til alt fra grundskolens ældste klasser, ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser, voksenuddannelser samt projektet Lektiepiloter for forældre til børn i grundskolen.