Matematiske funktioner

En funktion er en sammenhæng mellem to størrelser, en sammenhæng der kan forstås og beskrives på mange niveauer. Det gør det muligt at arbejde med funktioner gennem hele uddannelsessystemet, fra dagtilbud til gymnasie og erhvervsuddannelse.

Funktionsbegrebet er væsentligt og vanskeligt. Sammen med algebra udgør funktioner et helt nødvendigt fundament for andre matematiske emner samt for anvendelser inden for mangfoldige områder.

Hør nærmere om funktioner og de forskellige måder vi repræsenterer dem på. Lær om, hvorfor mange elever har så svært ved funktioner, og se eksempler på eksotiske funktioner, som du aldrig har tænkt på!


Del tema Print