Digitale værktøjer og instrumentel orkestrering

Digitale værktøjer af forskellige typer tilbyder assistance til arbejdet med undersøgende aktiviteter, problemløsning, modellering og opgaveløsning i matematikundervisningen. Det gælder på alle trin i uddannelsessystemet, og spændvidden går fra brugen af værktøjet som black box til en mere bevidst didaktisk og læringsmæssig anvendelse.
Læs om begrebet instrumentel orkestrering og se eksempler på den bevidste didaktiske og læringsmæssige anvendelse af værktøjerne.


Opgaver med forskellige fokuspunkter

Instrumentel orkestrering handler bl.a. om at styre brugen af digitale værktøjer sådan, at eleverne ikke bare bliver i stand til at løse opgaver hurtigt og effektivt, men også opnår indsigt i betydningen af og begrundelsen for de matematiske metoder og objekter, som indgår.  

Det er derfor også lærerens opgave at vurdere elevernes digitale kompetencer sammen med deres matematiske viden, og netop det kan være en udfordring pga. den komplekse relation mellem værktøj og matematik.

Denne kompleksitet kan der arbejdes med i undervisningssituationer med forskellige fokuspunkter. Hvert fokuspunkt indeholder et konkret eksempel, som hver relaterer til en mulig undervisningssituation:

Eulerlinjen

 

Eleverne undersøger områder for at opdage sammenhænge, egenskaber og eventuelle konstanter mellem forskellige objekter med et digitalt værktøj. Opgaven er til grundskoleelever i mellemtrin og udskoling.

Landbrugsskolen

Eleverne udvikler matematiske ræsonnementer og fokuserer på definitioner og begreber og overlader symbolske og numeriske beregninger til det digitale værktøj. Opgaven er til erhvervsskolernes grundforløb.  

Regnmåleren

Eleverne fremsætter formodninger og forudsigelser og tester deres gyldighed eller funktionalitet ved hjælp af et digitalt værktøj. Opgaven er til elever i STX og grundskolens udskoling.

Alea jacta est

Eleverne simulerer hverdagsfænomener, som kan behandles, vurderes og formidles, ved hjælp af et digitalt værktøj. Opgaven er til mellemtrin og udskoling.    

Pythagoras

Eleverne manipulerer med geometriske eller algebraiske udtryk for på den måde at nå frem til generaliseringer eller teoremer. Opgaven er til mellemtrin og udskoling.    

CAS og karaffel

Eleverne kan fremstille forskellige repræsentationer i et digitalt værktøj til at anskueliggøre både proces, sammenhænge og løsning af den aktuelle problemstilling. Opgaven er til elever i STX og grundskolens udskoling.

Kommunikation

I de seks ovenstående undervisningssituationer er der mulighed for, at alle seks scenarier af instrumentel orkestrering kan inddrages. Det giver både lærere og elever mulighed for at inddrage flere kommunikationsværktøjer.


Del tema Print