Opgave: Landbrugsskolen

Opgaver, der inkluderer digitale værktøjer som en væsentlig faktor i arbejdet med problemløsning, kan hjælpe eleverne til at forstå værdien af at anvende digitale værktøjer i matematikundervisningen. Landbrugsskolen er et eksempel på en opgave til grundforløb i erhvervsskoler.

Eleverne udvikler matematiske ræsonnementer og fokuserer på definitioner og begreber og overlader symbolske og numeriske beregninger til det digitale værktøj.

Opgaven med Landbrugsskolen indgår i et forløb på en erhvervsskole, hvor eleverne arbejder med matematik, der tager udgangspunkt i aktuelle emner eller praktiske reelle problemstillinger.    

Landbrugsskolen

Foto af Kalø LandbrugsskoleKalø Landbrugsskole har gennem mange år udvidet antallet af lærlinge på skolen.     Årstal 1991 1995 1999 2005 2011 2019
Antal lærlinge 3 5 7 10 13 17

Udviklingen er interessant  og I skal undersøge, hvordan udviklingen har været gennem perioden fra 1991 til 2019.  

  1. Foretag en regressionsanalyse i et regneark.
  2. Hvilken funktionstype beskriver bedst udviklingen? Hvordan afgør du det?
  3. Bestem forskriften for funktionen, der viser antallet af lærlinge siden 1991.
  4. Hvor stor har den relative tilvækst i antallet af lærlinge været?
  5. Beregn, hvor mange lærlinge Kalø Landbrugsskole vil have i 2025, hvis udviklingen fortsætter?
  6. Hvornår vil skolen have 30 lærlinge, forudsat at udviklingen fortsætter?    
Fællesgørelse

Læreren kan her demonstrere på den fælles skærm, hvordan digitale værktøjer, her fx et regneark, kan være med til at angive de ønskede funktioner.

til: Erhvervsskole - grundforløb
emne: DIGITALE TEKNOLOGIER

UDGIVET: 2021

Forfatter

Mikael Skånstrøm

Lektor
VIA University College 

Print siden

Udgiver

Temaer på matematikdidaktik.dk udvikles i tæt samarbejde mellem forskere og praktikere og udgives af NCUM.
Se redaktionen og vores redaktionelle retningslinjer

Del tema Print