Kommunikation

Opgaver, der inkluderer digitale værktøjer som en væsentlig faktor i arbejdet med problemløsning, kan hjælpe eleverne til at forstå værdien af at anvende digitale værktøjer i matematikundervisningen. Det giver både lærere og elever mulighed for at inddrage flere kommunikationsværktøjer, se eksempler på kommunikationsværktøjer.

Kommunikation

I de seks undervisningssituationer Eulerlinjen, Landbrugsskolen, Regnmåleren, Alea jacta est, Pythagoras og CAS og karaffel er der mulighed for, at alle seks scenarier af instrumentel orkestrering kan inddrages.

Det giver både lærere og elever mulighed for at inddrage flere kommunikationsværktøjer. Dette gælder både til præsentation og til løsning af den givne problemstilling. Det kan være screenshot, video, mundtligt oplæg eller en præsentation.

Varierede formidlingsveje kan give læreren et mere detaljeret og nuanceret indblik i elevernes arbejdsproces, end det er muligt ved en ren skriftlig besvarelse.    

Både lærere og eleverne kan anvende flere forskellige kommunikationsmidler til at præsentere og formidle deres oplæg og løsningsforslag til en opgave, fx screenshot, video, mundtligt oplæg og PowerPoint-præsentation.
 

Fællesgørelse

Læreren kan demonstrere, hvordan eleverne kan lægge deres løsningsforslag på YouTube eller anden kanal, som alle kan komme til, fx på Skoletube.

til: Gymnasie, Erhvervsskole og Grundskole 
emne: DIGITALE TEKNOLOGIER

UDGIVET: 2021

Forfatter

Mikael Skånstrøm

Lektor
VIA University College 

Print siden

Udgiver

Temaer på matematikdidaktik.dk udvikles i tæt samarbejde mellem forskere og praktikere og udgives af NCUM.
Se redaktionen og vores redaktionelle retningslinjer

Del tema Print