Opgave: Alea jacta est

Opgaver, der inkluderer digitale værktøjer som en væsentlig faktor i arbejdet med problemløsning, kan hjælpe eleverne til at forstå værdien af at anvende digitale værktøjer i matematikundervisningen. Alea jacta est er et eksempel på en opgave til grundskolens mellemtrin og udskoling. 

 

Eleverne simulerer hverdagsfænomener, som kan behandles, vurderes og formidles, ved hjælp af et digitalt værktøj.

Alea jacta est

Kast tre terninger.

Resultatet fås ved:

  1. at lægge det største antal øjne sammen med det mindste antal øjne
  2. derefter trække det midterste antal øjne fra.    

Resultat: 5 + 2(1) – 3 = 4 (3)

Tabel med en oversigt over 10 tilfældige kast 

Kast nr. Kast 1 Kast 2 Kast 3 MAKS MEDIAN MIN Resultat
1 2 6 1 6 2 1 5
2 1 5 3 5 3 1 3
3 3 6 3 6 3 3 6
4 4 2 1 4 2 1 3
5 4 3 4 4 4 3 3
6 2 5 3 5 3 2 4
7 2 5 5 5 5 2 2
8 3 2 5 5 3 2 4
9 5 2 6 6 5 2 3
10 2 2 1 2 2 1 1
  1. Undersøg, hvilke resultater der kan forekomme ved kast med de tre terninger.
  2. Forklar, hvorfor summen ikke kan være større end 6.
  3. Opret et regneark, hvor du simulerer et stort antal kast med tre terninger og registrerer værdierne for MAKS, MIN, MEDIAN og Resultat.
  4. Bestem de statistiske sandsynligheder i regnearket.
  5. Design et spil med kast med 5 terninger, hvor de tre Excel-funktioner, MAKS, MIN og MEDIAN indgår.
Fællesgørelse

Læreren kan demonstrere sammenhængen mellem de digitale og andre løsningsmuligheder og diskutere fordele og ulemper.

til: Grundskole - mellemtrin og udskoling
emne: DIGITALE TEKNOLOGIER

UDGIVET: 2021

Forfatter

Mikael Skånstrøm

Lektor
VIA University College 

Print siden

Udgiver

Temaer på matematikdidaktik.dk udvikles i tæt samarbejde mellem forskere og praktikere og udgives af NCUM.
Se redaktionen og vores redaktionelle retningslinjer

Del tema Print