Lektionsstudier i matematik­­undervisningen

I lektionsstudier samarbejder et team af lærere i fællesskab om at planlægge, observere og reflektere over en udvalgt lektion. I dette tema ser vi på, hvad arbejdet med lektionsstudier indbefatter, metodikken knyttet til undervisningsformen , og hvad lærere og elever får ud af at arbejde med metoden.

Du får viden om de vigtige fællesrefleksioner lærere i mellem, hvor undervisningsformen kommer fra, hvad der karakteriserer måden at planlægge og afholde lektioksstudier og finder eksempler fra praksis. Del tema Print