Ældre elever på erhvervsskoler

I dette tema koncentrerer vi os om voksne elever på erhvervsskoler, og hvad man som underviser bør være opmærksom på i matematikundervisningen. Vi ser på:

  • hvorfor det er vigtigt, at matematikundervisning drejes i en retning, der taler til voksne
  • principper og konkrete idéer til hvordan matematikundervisning tilrettelægges, så den taler til voksne, og så de voksnes særlige potentialer kan gro
  • hvordan du kan inddrage voksnes livserfaringer
  • hvad du skal overveje, når du forbereder din undervisning


Del tema Print