Læringsstile

Se, høre, føle, røre… Vi lærer alle forskelligt i forskellige situationer. I dette tema sætter vi fokus på læringsstile. Formålet er at skabe opmærksomhed på forskelle i elevers læring, og hvilken betydning forskellige læringsstile har for undervisningspraksis og elevers læringsudbytte. Vi ser nærmere på  modeller for læringsstile og beskriver et eksempel fra praksis, som kan danne baggrund for refleksion til planlægning af undervisningen.

Del tema Print