Et eksempel fra praksis

”Skolen – verdensklasse på 100 dage”

I 2008 viste TV2-programmet "Skolen – verdensklasse på 100 dage". Formålet var at afprøve forskellige læringsstile på en skole. (Kilde 1)

Den model for læringsstile, som anvendes i programmet, har udgangspunkt i, om den enkelte elev bedst lærer ved at "se, høre, røre eller gøre". Forsøget lykkedes ifølge TV2, og på 100 dage rykkede skolen over 1000 pladser frem, og kom i top-100 over Danmarks fagligt bedst præsterende skoler.

I 2016 genbesøgte TV2 nogle af eleverne, som fortalte følgende om tiden efter forsøget: "De første par måneder efter holdt det fint ved, men derefter døde det lidt ud. Det faldt tilbage til det gamle igen…"

Alligevel peger de på, at eksperimentet har haft betydning for, hvor de er i dag: "Jeg synes helt klart, det virkede. Det var vigtigt at få fokus på, at børn og unge lærer på forskellige måder. Jeg er tydeligvis ikke en af dem, der lærer ved at sidde og lytte efter, hvad læreren siger. Jeg lærte, at det ikke er fordi, jeg er dum, men at det skyldes et gammeldags system". (Kilde 2)

Forståelse for læringsstile kan være nyttig

Forsøget tyder således på, at anvendelse af læringsstile i undervisningen kan have positive effekter. Men næste spørgsmål er så, hvilke modeller for læringsstile man som lærer skal tage i brug, og hvordan de anvendes konkret. I dokumentarserien på TV2 kan det lyde som om, der kun er én læringsstilsmodel, nemlig den, der opdeler børn og unge i henholdsvis se, høre, røre eller gøre. Dette er dog langtfra tilfældet. Der eksisterer et meget stort antal forskellige modeller for læringsstile.

Her har vi udvalgt tre modeller om læringsstile til nærmere gennemgang. Disse tre er udvalgt, da de dels er meget forskellige og samlet kan siges at udspænde feltet, dels er alle hyppigt anvendt.

Kilder

1. TV2: Skolen - verdensklasse på 100 dage (Links er tilgået sommeren 2022)

2. TV2: Var med i banebrydende eksperiment på tv: Her er de i dag (Links er tilgået sommeren 2022)

til: ERHVERVSUDDANNELSER
emne: LÆRINGSSTILE

UDGIVET: 2022


Forfatter

Bettina Dahl Søndergaard

Lektor, ph.d. i matematikdidaktik
Aalborg Centre for Problem Based Learning in Engineering, Science and Sustainability under the auspices of UNESCO,
Aalborg Universitet/AAU

Lauge Sams Granerud

Faglærer
Roskilde Tekniske Skole

Udgiver

Temaer på matematikdidaktik.dk udvikles i tæt samarbejde mellem forskere og praktikere og udgives af NCUM.
Se redaktionen og vores redaktionelle retningslinjer
Del tema Print