Matematisk modellering på erhvervsskoler

I dette tema sætter vi fokus på matematisk modellering. Vi ser på, hvad matematisk modellering er, kommer med eksempler på modeller, forholder os til læreplaners beskrivelse af, hvad matematisk modellering dækker over og viser eksempler på, hvordan man som matematiklærer kan anvende modellering i praksis.

Del tema Print