At regne med flercifrede tal

Tidligere har lærere undervist i flercifrede beregninger ved at vise deres elever en algoritme, som de skulle øve sig på.

 I dag er der bred enighed om, at undervisning i flercifrede beregninger snarere bør bygge på elevernes egne faglige ideer og fokusere på, at de kommer til at bruge regnestrategier fleksibelt.

Dette tema handler om

  • forskellige opfattelser af formålet med flercifrede beregninger,
  • forskning i læring af og undervisning i flercifrede beregninger
  • hvordan elever på samme tid kan udvikle færdigheder i flercifrede beregninger og forståelser af titalssystemet og regningsarternes egenskaber. 

Læs mere om algebra i grundskolen på emu.dk
TEMA UDGIVET: 2022
Del tema Print