Matematiske ræsonnementer

Når elever ræsonnerer i matematik, kan det beskrives som den proces, hvor de undersøger, opstiller hypoteser og argumenterer for matematiske påstande, resultater eller mulige sammenhænge. Produktet af denne proces er ofte et matematisk ræsonnement. Læs om ræsonnementsprocessen, og om hvad der kendetegner ræsonnementer i matematik. Og se eksempler på, hvordan elever kan arbejde med at ræsonnere og udvikle ræsonnementer i grundskolens indskoling, mellemtrin og udskoling.    Læs mere om ræsonnementskompetencen i grundskolen på emu.dk
Del tema Print