Ekspertgruppen for dag- og fritidstilbud

Ekspertgruppen for dag- og fritidstilbud er sammensat af personer fra forskellige professionshøjskoler i Danmark med bred viden og stor erfaring med arbejdet med matematisk opmærksomhed. I gruppen er desuden den norske professor, Martin Carlsen, fra Universitetet i Agder. Martin har forsket i og arbejdet med matematisk opmærksomhed i mange år.

 Vi arbejder med at

  •  inspirere pædagoger til at arbejde med børns udvikling af matematisk opmærksomhed 
  •  formidle nyeste viden om børns udvikling af matematisk opmærksomhed
  •  give ideer til at få forskningsbegrundet viden i spil i dagligdagen
  •  inspirere til kollegial dialog om matematisk opmærksomhed og udvikling af aktiviteter med børnene
  •  udvikle temaer, der samlet set giver et bredt billede af, hvad matematisk opmærksomhed er - især knyttet  til læreplanstemaet ‘Natur, udeliv og science’. Nogle temaer har et område inden for matematik som udgangspunkt, og andre temaer kommer til at tage udgangspunkt i rutiner eller situationer fra børns hverdag i dagtilbud.

Medlemmerne af ekspertgruppen

Heidi Kristiansen

Leder af ekspertgruppen for dag- og fritidstilbud.
Lektor på Professionshøjskolen Absalon

Jeg arbejder til dagligt med undervisning af lærerstuderende, med efter- og videreuddannelse af lærere, er lærebogsforfatter og medlem af opgavekommissionen i matematik, folkeskolen. Jeg arbejder desuden med forskellige projekter, bl.a. et projekt med fokus på udvikling af sprog og matematisk opmærksomhed i børnehave, børnehaveklasse og 1. klasse under Nationalt Videnscenter for Læsning. Jeg har også en baggrund som matematiklærer og matematikvejleder i grundskolen.

Kontaktoplysninger

Mail: heik@pha.dk,
Tlf: 72 48 26 58
Web: https://www.ucviden.dk/da/persons/heidi-kristiansen

Mette Bjerre

Medlem af ekspertgruppen for dag- og fritidstilbud.
Ph.d, adjunkt ved VIA University College

Jeg er ph.d i matematik fra Aarhus universitet, 2018. Jeg arbejder i dag med matematikdidaktik og matematisk opmærksomhed i dagtilbud som forsker ved center for pædagogik og dannelse, hvor jeg deltager i flere forskningsprojekter. Jeg har arbejdet med matematisk opmærksomhed for de mindste siden 2018, hvor jeg sammen med Pernille Pind udgav en lille bog med inspirationsmateriale om netop dette emne til forældre og dagplejere.

Kontaktoplysninger

Mail: mebj@via.dk
Tlf: 29 82 37 35 
Web: https://www.ucviden.dk/da/persons/mette-bjerre/

Pernille Bødtker Sunde

Medlem af ekspertgruppen for dag- og fritidstilbud.
Ph.d. ved Via University College

Jeg er tilknyttet center for pædagogik og dannelse og forsker i børns matematiske udvikling og den tidlige matematikundervisning. Jeg deltager i flere forskningsprojekter og har udgivet test og materialer til udvikling af tal- og regneforståelse. Jeg samarbejder bl.a. med universitetet i Leuven (Belgien) i et projekt om udvikling af matematisk opmærksomhed i daginstitutioner.

Kontaktoplysninger

Mail: pbos@via.dk
Tlf: 28 94 09 79
Web: https://www.ucviden.dk/da/persons/pernille-sunde

Martin Carlsen

Medlem af ekspertgruppen for dag- og fritidstilbud.
Ph.d. og professor ved Universitetet i Agder, Norge

Jeg er ph.d. i matematikdidaktik fra Universitet i Agder, 2008. Jeg arbejder i dag som professor i matematikdidaktisk forskning på dagtilbudsområdet og i begynderoplæringen i matematik i skolen. Jeg interesserer meg dessuden også for elevers udvikling af algebraisk tenkning. Jeg har blant annet deltaget i forsknings- og udviklingsprosjektet Agderprosjektet, der vi studerte effekten av et strukturert førskoleopleg for 5-åringer i børnehaven. Jeg har også utgivet en lærebok for pedagogstuderende om matematik i børnehaven.

Kontaktoplysninger

Mail: martin.carlsen@uia.no
Tlf: +47 38 14 16 59
Web: https://www.uia.no/kk/profil/martinc

Birgitte Henriksen

Medlem af ekspertgruppen for dag- og fritidstilbud.
Ph.d - studerende

Jeg er ph.d. studerende og mit projekt handler om børnehaveklasselederes undervisning i matematisk opmærksomhed med et særligt fokus på dialogske interaktioner mellem børnehaveklasseleder og elever. I forbindelse med mit projekt har jeg fra 2019 haft orlov fra min stilling som lektor ved læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole. I min lektorstilling har jeg bl.a. arbejdet med uddannelse af matematiklærere til indskolingen og uddannelse af matematikvejledere. Min rolle i ekspertgruppen er at bidrage med matematikdidaktisk viden om mindre børns matematiske opmærksomhed.

Kontaktoplysninger

Mail: bhen@edu.au.dk
Tlf: 41 89 71 72