Konference: Matematisk opmærksomhed i daginstitutioner


Hvordan kan børn udvikle matematisk opmærksomhed gennem leg og daglige rutiner? Hvorfor er det vigtigt? Vi vil gerne invitere dig til en konference, hvor du kan få svar på det og mange andre spørgsmål.

Der vil være oplæg, workshops med eksempler på matematisk opmærksomhed, sparring og mulighed for at drøfte egne erfaringer og inspiration på dagen.

Indholdet centrerer sig om det følgende fra læreplanerne:

”… børns medfødte talfornemmelse og fornemmelse for størrelser og dermed en begyndende matematisk opmærksomhed”

og

”Det pædagogiske personale tilrettelægger desuden læringsmiljøet, så det giver børn mulighed for at eksperimentere med antal, rum og form som tidlige indgange til det matematiske sprog.”

Konferencen er arrangeret af Det Nationale Center for Udvikling af Matematikundervisning (NCUM) og er et startskud på en netværksdannelse mellem dig og andre pædagoger, som ønsker at udveksle erfaringer om gode ideer, aktiviteter, lege, spil osv.
 

Med venlig hilsen

Bent Lindhardt
Netværkskoordinator NCUM

Margit Holm
Netværkskoordinator NCUM

Tina Hudlebusch
Aktivitetskoordinator og netværkskoordinator NCUM

PROGRAM

09.30: Ankomst m/brød og kaffe

10.00: Velkomst og dagens program

10.10: Hvordan kan matematisk opmærksomhed tænkes ind i dagtilbud?

v/lektor Michael Wahl Andersen, KP

Matematisk opmærksomhed kan beskrives som børns umiddelbare nysgerrighed og interesse for at undersøge og eksperimentere i verden omkring dem, hvor de intuitivt bruger matematik. Det sker fx når de samler et antal kastanjer om efteråret, stabler klodser, dækker bord til alle, kører stærkt på den trehjulede. Der er med andre ord fokus på, at børn naturligt får erfaringer med rum, form og tal, som det kommer til udtryk i deres umiddelbare omverden.

I forlængelse af oplægget bliver der mulighed for i mindre grupper at drøfte oplægget samt inspirere hinanden med erfaringer og ideer

11.30: Frokost

12.15: Workshoprunde 1 - Første valg mellem 4 workshop. Se pdf invitation.

13.40: Pause

13.55: Workshoprunde 2 - Andet valg mellem 4 workshop. Se pdf invitation.

15.20: Og hvordan kommer vi så videre ….

v/ NCUM’s ekspertgruppe for dag- og fritidstilbud

Gennem korte oplæg og diskussioner udforsker vi, hvordan man i det daglige samarbejde med kolleger og på personalemøder kan sætte fokus på børns udvikling af matematisk opmærksomhed. Vi giver konkrete eksempler på forslag til aktiviteter med børn og på indhold på personalemøder

15.55: Afslutning


Oplæg fra dagen

Velkomst

Oplæg v. Bent Lindhardt om matematisk opmærksomhed i dagtilbud

Oplæg v. NCUMs ekspergruppe på dagtilbudsområdet


Interviews og indtryk

Overvejelser fra debatgrupper

 

Indblik i workshops

 

NCUMs ekspertgruppemedlem om matematisk opmærksomhed i dagtilbud

Faglig konsulent om matematisk opmærksomhed i dagtilbud

Dagtilbudsleder på NCUMs konference om matematisk opmærksomhed

Matematikvejleder om NCUMs konference om matematisk opmærksomhed i dagtilbud

Pædagog om NCUMs konference om matematisk opmærksomhed

Pædagogisk konsulent på NCUMs konference om matematisk opmærksomhed

Del tema Print