Tidlig algebra i grundskolens matematikundervisning

PH.D UDGIVET: 2022
FORFATTER: Thomas Kaas 

Kort beskrivelse

Projektet omfatter et litteraturreview og et designstudie om læring af og undervisning i tidlig algebra.

Litteraturreviewet giver et overblik over forskningsområdet og udpeger bl.a. ’funktionelle sammenhænge’ som en lovende tilgang til algebraundervisning på de yngste klassetrin. Det efterfølgende designstudie belyser, i hvilken grad og hvordan undervisning med denne tilgang kan understøtte indskolingselevers algebraiske tænkning.

Metodisk set bygger designstudiet på designforskning (design research) og sigter på at bidrage til lokal undervisningsteori om tidlig algebraundervisning med funktionelle sammenhænge som tilgang. Designet er inspireret af emergensperspektivet på læring og undervisning, af Realistisk Matematikundervisning og af tidligere forskning inden for tidlig algebra.

Studiet viser bl.a., at det er muligt for 8-10-årige elever at generalisere lineære korrespondancesammenhænge, skabe mening i brugen af variable og variabelnotation og at anvende tabeller, grafer og ligninger som redskaber til at løse matematiske problemer. Hovedresultatet er en forslag til et hypotetisk læringsspor, der demonstrerer, hvordan et klasserum med udgangspunkt i elevers undersøgende aktiviteter i meningsfulde kontekster gradvist kan udvikle de omtalte forståelser og mere konventionelle metoder inden for algebra. Læringssporet foreslås implementeret i praksisudvikling, lærebøger og læseplaner.

Empiri

Indsamlet på Munkekærskolen i Solrød.