Almendannelse og elevers statistiske ræsonnementer med digitale teknologier

PH.D. I GANG: Færdig i 2024
FORFATTER: Stine Gerster Johansen

Kort beskrivelse

Data spiller en vigtig rolle i samfundet i dag, og statistikundervisning kan dermed yde væsentlige bidrag til almendannelsen. Digitale teknologier kan være fordrende for elevers statistiske ræsonnementer ved at frigøre eleverne fra rutineberegninger og skabe fleksibilitet mellem forskellige repræsentationer, så eleverne i stedet kan fokusere på udvælgelse af de rette metoder og udforske forskellige repræsentationer.

Projektet undersøger derfor, hvordan elevers statistiske ræsonnementer med brug af digitale teknologier bidrager til almendannelsen. Med afsæt i metoden Design Based Research skal projektet, gennem iterative processer forankret i grundskolen, bidrage med undervisningsteori, der forener disse aspekter.

Elevers statistiske ræsonnementer og deres interaktion med det digitale værktøj bliver analysegenstand, og det undersøges, hvordan der skabes erfaringer, som kan karakteriseres i lyset af teorier om almendannelse.

I projektet inddrages teorien om instrumentel genese med henblik på at undersøge elevernes interaktion med de digitale værktøjer, og hvordan teknologien påvirker deres måde at argumentere og skabe mening i data på.

Empiri

Matematikundervisning i 6. klasse