Didactical design – Study and Research Paths in Statistical literacy

PH.D. I GANG
FORFATTER: Camilla Hellsten Østergaard

Kort beskrivelse

Statistisk literacy (basale forudsætninger for at forholde sig kritisk og indsigtsfuldt til kvantitative data, og udsagn derom) er nødvendig for alle borgere i nutidens samfund.

Projektet undersøger, hvordan designformatet 'studie og forskningsforløb' kan bruges til at styrke folkeskolens bidrag til elevernes statistiske literacy, med udgangspunkt i et forberedende studium af aktuel praksis.

Metoden er et aktionsforskningsprojekt, hvor eksemplariske undervisningsforløb designes, afprøves og dokumenteres i samarbejde med lærerteams.