Matematisk ræsonnementskompetence i børnehaveklassen

PH.D. FÆRDIG I: 2025
FORFATTER: Mette Amalie Bundgaard

Kort beskrivelse

Børnehaveklassen fungerer som overgang mellem børnehave og skole med sin egen identitet og praksis der kombinere elementer fra både børnehave og skolepraksis.

Gennem design-based research, undersøges hvordan ræsonnementskompetence kan forstås og praktiseres i et børnehaveklasseperspektiv, og hvordan det adskiller sig fra et skoleperspektiv. Herunder undersøges hvordan dette kan kobles til matematisk opmærksomhed, som kompetencemål for børnehaveklassen.

Empiri

I forskellige børnehaveklasser