Folkeskoleelevernes beliefs om matematik som disciplin

PH.D I GANG: Færdig i 2022
FORFATTER: Maria Kirstine Østergaard

Kort beskrivelse

Formålet med projektet er

  1. at generere teoretisk viden om udvikling af elevers matematikrelaterede beliefs;
  2. at bidrage til en udvikling af elevers faglige overblik og dømmekraft;
  3. at øge deres faglige udbytte gennem en adaptiv læringsadfærd; 
  4. og at udvikle undervisningsprincipper, som fokuserer på overblik og dømmekraft.

Projektets hypotese er, at inddragelse af perspektiver på matematik som videnskabelig disciplin – repræsenteret ved matematisk overblik og dømmekraft - vil kunne ændre på elevers beliefs om matematik. Specielt forventes en italesættelse af matematikkens natur, relevans og anvendelsesmuligheder at kunne bidrage til elevers positive, evidensbaserede beliefs om faget, hvilket igen forventes afspejlet i deres læringsadfærd og –udbytte.

Projektet anvender en Design-based Research tilgang i en 2-årig longitudinal intervention, hvor principper for matematikundervisningen implementeres i to mellemtrinsklasser i samarbejde med lærerne.

Empiri

Empirien er indsamlet i to 6.(-7.) klasser. Dataindsamlingen forløber over to år.