Strategies in Single-Digit Addition: Patterns and Perspectives

PH.D. UDGIVET: September 2019
FORFATTER: Pernille Bødtker Sunde 

Kort beskrivelse

Afhandlingen undersøger 147 elevers brug og udvikling af regnestrategier til etcifret addition i 1. til 4. klasse og sammenhængene mellem strategibrug i 1. klasse (6 klasser, 83 elever) og lærernes undervisningspraksis og  perspektiver på undervisning og læring inden for tal og regning, samt elevernes senere matematiske viden og færdigheder.

Med en interviewbaseret test blev elevernes strategibrug til etcifrede additionsstykker (fx 5 + 7) kategoriseret i:

  • fejl (giver op eller regner forkert)
  • tælling (tælle alt og tælle videre)
  • automatisering og regruppering (deler regnestykket op fx 5 + 7 = 5 + 5 + 2)

Afhandlingen viste:

  1. Strategibrug udviklede sig fra 1. til 4. klasse med gradvist mindre brug af tælling og øget brug af regruppering og automatisering.
  2. Der var en betydelig individuel variation i strategibrug, som i høj grad var koblet op på køn, idet piger i 1. klasse brugte tælling tre gange så ofte i gennemsnit som drenge, svarende til en forskel på mindst to læringsår.
  3. Elevernes tidlige strategibrug korrelerede med senere matematiske færdigheder i fx, brøker og tekstopgaver i 4. klasse.

Resultaterne tyder på, at strategibrugsmønstre er dybt forankret i det enkelte barn, at dette er etableret før eller ved den tidlige skolestart, samt at strategibrugen kun ændres langsomt og gradvist over tid.

Dette viser betydningen af elevernes tidlige forståelse af tal og regning (strategier), både som indikator for senere viden og færdigheder, men også som fokus for intervention og særligt tilrettelagt undervisning med det mål at støtte alle elevers udvikling.

 

Empiri

Indsamlet i Danmark