Teachers’ Practice and Knowledge on School Algebra with CAS

PH.D. UDGIVET: Oktober 2020
FORFATTER: Louise Meier Carlsen

 

Kort beskrivelse

I afhandlingen behandles spørgsmålet:

Hvordan kan computer-algebrasystemer (CAS) anvendes til at styrke undervisningen i algebra i udskolingen?

Som teoretisk ramme benyttes den Antropologiske Teori om Didaktik (ATD) og især begrebet praxeologi, der fremhæver de teknikker og begrundelser som en matematikopgave lægger op til. Afhandlingen består af en gennemgang af forskningslitteraturen og af tre artikler, der hver anlægger et særligt perspektiv på problemstillingen:

  1. En sammenligning af en traditionel tilgang til algebraundervisningen med implementering af CAS i skolesammenhænge. En vigtig konklusion er, at fundamentale algebraiske teknikker ikke er til stede, når CAS anvendes. Data er indsamlet på Færøerne.
  2. En undersøgelse af et designværktøj, der udnytter CAS potentialer til at designe elevopgaver med fokus på udvikling og formulering af matematiske begrundelser. Dette studie viser et rigt didaktisk miljø, hvor CAS muliggør en dybere udvikling af elevernes forståelse af ligninger. Specielt, hvordan CAS kan understøtte elevers udvikling og formulering af eksplicitte teknikker og diskurs til manipulation af ligninger, og elevers begrundelser af reglerne for ligningsløsning.
  3. En undersøgelse af hvad lærerstuderende kan lære om undervisning og elevers algebralæring med CAS. Dette delstudie er baseret på en lektionsstudie tilgang og det konkluderes, at de lærerstuderende kan udvikle viden og konklusioner, baseret på egen praksis, i overensstemmelse med forskningslitteraturen.

Empiri

Data er indsamlet på Færøerne.