Kritik, undervisning og matematik

PH.D. UDGIVET: 1984
FORFATTER: Ole Skovsmose

Kort beskrivelse

Mit ph.d studium begyndte i 1977 ved Danmarks Lærerhøjskole med Bent Christiansen og Tage Werner som vejledere. Jeg opfattede ikke dette studium som et videnskabeligt arbejde, men snarere som et pædagogisk reformarbejde. Jeg var interesseret i at præsentere alternativer til den eksisterende matematikundervisning. Jeg ønskede at formulere, hvad en kritisk matematikundervisning kunne omfatte, og at etablere den som en mulig pædagogisk praksis i folkeskolen. Jeg opfattede således ikke de eksempler jeg beskrev som et empirisk materiale der skulle analyseres, men som illustrationer af pædagogiske muligheder.

Som en konsekvens af denne opfattelse af mit studium, satsede jeg på at publicere mine ideer så de kunne læses og bruges af lærere og af lærerstuderende.

Resultatet blev tre bøger:

 

  • Forandringer i Matematikundervisningen (1980)
  • Matematikundervisning og Kritisk Pædagogik (1981)
  • Alternativer i Matematikundervisning (1981)

De er alle udgivet på Gyldendal.

For at kunne erhverve Ph.d.-graden blev jeg imidlertid bedt om at sammenskrive tingene i en enkelt afhandling. Resultatet blev Kritik, Undervisning og Matematik, der blev forsvaret i 1982 og udgivet af Lærerforeningernes Materialeudvalg i 1984.    

Empiri

Indsamlet i Københavnsområdet