Kompetenceorienteret integreret STEM-undervisning

PH.D. I GANG: Færdig i 2024
FORFATTER: Maria Møller

Kort beskrivelse

STEM er akronym for Science, Technology, Engineering og Mathematics. Både nationalt og internationalt er der efterspørgsel på elever og studerende med STEM-kompetencer. Der findes aktuelt ikke beskrivelser af STEM-kompetencer, som kan danne udgangspunkt for kompetenceorienteret STEM-undervisning. 

Forskning har vist at, hvor der anvendes en integreret tilgang til STEM-undervisning, kan eleverne på et tilfredsstillende niveau anvende integrerede STEM-begreber, ræsonnere på et højere niveau, og de har en højere tiltro til egne evner. 

I projektet sammentænker jeg internationale principper for integreret STEM-undervisning med en kompetencebeskrevet STEM-faglighed.

Projektet vil bidrage med viden om, hvordan STEM-kompetencebeskrivelser kan danne udgangspunkt for kompetenceorienteret integreret STEM-undervisning.

Empiri

Projektet består af dels et litteratur- og dokumentreview, en spørgeskemaundersøgelse og design based research-proces i en grundskole i Nordjylland.