Design and redesign of an in-service course: The interplay of theory and practice in learning to teach mathematics with open problems

PH.D. UDGIVET: Juni 2007
FORFATTER: Lisser Rye Ejersbo 

Kort beskrivelse

Afhandlingen drejer sig om efteruddannelse af matematiklærere i folkeskolen. Afhandlingen indeholder et forstudie og et hovedstudie.

 • Forstudiet undersøgte udbyttet af et efteruddannelseskursus om brugen af åbne praktiske problemstillinger i matematikundervisningen, ved at undersøge lærernes egen undervisning både før og efter deltagelse i kurset.
 • Hovedstudiet undersøgte, hvordan kursusdesignet kunne udvikles både teoretisk og praktisk på basis af viden fra forstudiet og gennem anvendelse af 'design research' som forskningsmetode. Design research er en metode, der ikke alene udvikler et artefakt (her efteruddannelseskurset) men også sideløbende udvikler teorier på den baggrund.

Forskningsspørgsmålet

I hvor høj grad og på hvilken måde kan en metadidaktisk transposition blive indarbejdet i en række gentagne kursers design, og hvilken effekt har den, undersøgt i forhold til deltagernes reaktioner på kurset.

Resultater er Udvikling af Vejledende Principper:

 1. Ethvert undervisningsforløb på kurset er baseret på en kendt teoretisk idé eller ramme.
 2. Teorien er omsat til en aktivitet for kursusdeltagerne.
  Aktiviteten overholder følgende regler:
  1. Undervisningselementerne praktiserer teorien og gør den således synlig.
  2. Undervisningsmetoderne er mulige at overføre til anden praksis.
  3. Aktiviteten synliggør deltagernes forforståelse eller relevant tavs viden.
  4. Aktiviteten indeholder feedback mekanismer for relevant refleksion.
 3. I planlægningen vælges teorien først, dernæst designes aktiviteten. I praksis gennemføres aktiviteten før teorien præsenteres.


Empiri

Indsamlet på CVU, København og Nordsjælland (i dag KP) og forskellige folkeskoler.