Matematisk tankegangskompetence med brug af digitale værktøjer

PH.D. I GANG
FORFATTER: Mathilde Kjær Pedersen

Kort beskrivelse

Dette ph.d.-projekt undersøger, hvordan matematiske tankegangskompetence kan konkretiseres og udvikles hos gymnasieelever i situationer, hvor de arbejder med begrebet differentiabilitet.

Med brug af design research, forsøger jeg at designe opgaver, hvor dynamiske geometriprogrammer og computer algebra systemer (CAS) indgår, samtidig med at opgaverne lægger op til at eleverne skal udøve og udvikle matematisk tankegangskompetence.

For at undersøge og konkretisere gymnasieelevers tankegangskompetence, benyttes forskellige teorier fra matematikdidaktisk forskning, blandt andet instrumentel genese, som beskriver den komplekse proces at gøre et værktøj (en artefakt) til et personligt instrument. Denne proces foregår som en to-vejsinteraktion mellem eleven og værktøjet, hvor elevens tankegang styrer måden værktøjet bruges på, men samtidig er værktøjets fordele og ulemper også med til at forme elevens matematiske begrebsdannelse og tankegang.

Empiri
Indsamlet i 2.g på STX