Faglige potentielle medlæringer i universiteternes matematik­undervisning

PH.D. UDGIVET: 2003
FORFATTER: Charlotte Krog Skott

Kort beskrivelse

Projektet undersøgte om det er muligt at identificere og kategorisere de implicitte dele af matematikundervisning på det tertiære niveau.

Udgangspunktet var en karakteristik af universitetsundervisning med fokus på fremstillinger af matematik i en logisk og faglig økonomisk form ofte uden didaktiske prioriteringer. Karakteristikken var baseret på et litteraturstudie.

Projektets hypoteser var:

  • At der er mere til matematik, som disciplin, end dets eksplicitte indhold, som fx hvad gør et matematisk bevis elegant (eller kluntet)
  • At studerendes læring af dette 'mere' overvejende var implicit.

I projektet udvikledes et  teoretisk begreb om faglige potentielle medlæringer med henblik på at indfange de implicitte dele, som var baseret på et litteraturstudie af relaterede begreber bl.a. tavs viden og klasserums-normer.

Begrebet blev operationaliseret i en medlærings-matrix med seks specifikke medlæringer og konkretiseret ift. det matematiske emne, differentialgeometri.

Data blev indsamlet fra tre forskellige undervisningssituationer:

  • Den anvendte tekstbog
  • De studerendes gruppearbejde
  • Underviserens forelæsninger - analyseret vha. medlærings-matricen.

Hovedkonklusionen er, at begrebet om faglige potentielle medlæring er brugbart til at identificere implicit kommunikation i universitetsundervisning af differentialgeometri. Dette bekræftede projektets hypoteser. 

Empiri

Indsamlet: Institut for matematiske fag på Aalborg Universitet