Matematikdidaktikkens dag: It i matematikundervisningen i grundskole og gymnasium

- hvad betyder det for læring og undervisning i faget, og hvordan bidrager det til dannelse i et højteknologisk samfund?

Den omfattende brug og udvikling af digitale teknologier i samfundet skaber et øget behov for teknologiforståelse og matematiske kompetencer. Det gælder både som grundlag for fortsat teknologisk udvikling og i forhold til udvikling af faglig kritisk dømmekraft i befolkningen over for anvendelse af matematiske modeller. Samtidig skaber digitale matematikværktøjer med regneark, dynamisk geometri, CAS og programmering nye muligheder og udfordringer i matematikunder­visningen. Det betyder, at der er brug for matematikdidaktisk udvikling og udvikling af praksis i brugen af digitale værktøjer i matematikundervisningen i hele uddannelsessystemet. Sigtet med konferencen er belyse dette problemfelt både generelt og konkret i relation til matematikunder­visning i indskolingen, på mellemtrinnet, i udskoling og ved overgangen til gymnasial uddannelse, samt i gymnasiet. Det sker dels ved plenumforedrag med efterfølgende diskussion, dels ved workshops, der fokuserer på de enkelte uddannelsestrin. Ved konferencen vil der være mulighed for at besøge en udstilling med relevante undervisningsmaterialer fra forskellige forlag.           

PROGRAM

09.00: Ankomst med kaffe/te og brød

09.30: Velkomst

v/ Morten Blomhøj, leder af NCUM 

09.45: Oplæg - Digital matematik med mening, med fokus på programmering i matematikundervisningen

v/ Morten Misfeldt, Professor, IND, KU

10.30: Spørgsmål og diskussion

10.45: Pause med kaffe/te og frugt

11.00: Oplæg - Matematiske undersøgelser

v/ Niels Jacob Hansen, Lektor emeritus, ABSALON

12.00: Frokost

12.45: Tid til at besøge udstillingen

13.15: 5 parallelle workshops

  1. "Matematik med it i indskolingen" ved Kathrine Iversen
  2. "Matematik med it på mellemtrinnet" ved Marie Louise Brücker
  3. "Matematiske undersøgelser med og uden it" ved Niels Jakob Hansen
  4. "To konkrete eksempler fra klasserummet i gymnasieskolen" ved Janus Lylloff og Thomas Schausen
  5. "Et nuanceret blik på digitale teknologier i gymnasiet" ved Britta Eyrich Jessen

Se mere i programmet

14.45: Pause med kaffe/te og kage og tid til udstillingen

15.15: Oplæg - Zooming in and zooming out: the color chart of digital technology in mathematics education

v/ Paul Drijvers, Professor, Freudenthal Institute of Utrecht University’s Science Faculty

16.15: Spørgsmål og diskussion

16.30: Afslutning og efterfølgende vinreception

NCUM | Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning
TID:
Fredag d. 17 marts 2023, kl 9:00-17:00
STED:
Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse
(DPU) Tuborgvej 164,
2400 København NV, Festsalen (A220).
PRIS:
950 kr - og for studerende: 450 kr.
TILMELDINGSFRIST:
Tilmeldingsfristen flyttes ekstraordinært til mandag d. 13 marts kl. 10. Tilmeldingen foregår via NCUM’s hjemmeside på nedenstående link.

Oplæg fra dagen

Velkomst

Oplæg v. Morten Misfeldt om Digital matematik med mening

Oplæg v. Niels Jacob Hansen om Matematiske undersøgelser

Oplæg v. Paul Drijvers: Zooming in and zooming out

Del tema Print