Matematikdidaktikkens dag: It i matematikundervisningen i grundskole og gymnasium

- hvad betyder det for læring og undervisning i faget, og hvordan bidrager det til dannelse i et højteknologisk samfund?

Den omfattende brug og udvikling af digitale teknologier i samfundet skaber et øget behov for teknologiforståelse og matematiske kompetencer. Det gælder både som grundlag for fortsat teknologisk udvikling og i forhold til udvikling af faglig kritisk dømmekraft i befolkningen over for anvendelse af matematiske modeller. Samtidig skaber digitale matematikværktøjer med regneark, dynamisk geometri, CAS og programmering nye muligheder og udfordringer i matematikunder­visningen. Det betyder, at der er brug for matematikdidaktisk udvikling og udvikling af praksis i brugen af digitale værktøjer i matematikundervisningen i hele uddannelsessystemet. Sigtet med konferencen er belyse dette problemfelt både generelt og konkret i relation til matematikunder­visning i indskolingen, på mellemtrinnet, i udskoling og ved overgangen til gymnasial uddannelse, samt i gymnasiet. Det sker dels ved plenumforedrag med efterfølgende diskussion, dels ved workshops, der fokuserer på de enkelte uddannelsestrin. Ved konferencen vil der være mulighed for at besøge en udstilling med relevante undervisningsmaterialer fra forskellige forlag.           

PROGRAM

09.00: Ankomst med kaffe/te og brød

09.30: Velkomst v/ Morten Blomhøj, leder af NCUM

09.45: Foredrag v/ Morten Misfeldt, IND KU  

10.30: Spørgsmål og diskussion

10.45: Pause med kaffe/te og frugt

11.00: Foredrag ved Niels Jacob Hansen

12.00: Frokost

12.45: Tid til at besøge udstillingen

13.15: 4 parallelle workshops

14.45: Pause med kaffe/te og kage og tid til udstillingen

15.15: Foredrag Paul Drijvers

16.15: Spørgsmål og diskussion

16.30: Afslutning og efterfølgende vinreception

NCUM | Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning
TID:
Fredag d. 17 marts 2023, kl 9:00-17:00
STED:
Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse
(DPU) Tuborgvej 164,
2400 København NV, Festsalen (A220).
PRIS:
950 kr
TILBAGEMELDING OG YDERLIGE INFORMATION:
Tilmeldingsfristen er d. 1 marts. Tilmeldingen foregår via NCUM’s hjemmeside på nedenstående link.
Del tema Print