Matematikdidaktikkens Dag - fokus på it i matematikundervisningen

Bliver elever kognitivt dovne af it-værktøjer? Ved vi nok om, hvordan vi kan bruge it i matematikundervisningen, så vi styrker elevers læring? Hvordan undgår vi, at fx CAS-værktøjer ender med at blive en black box i matematiklæring? Det var blot nogle af de spørgsmål, som var på dagsordenen fredag d. 17. marts på DPU, hvor Matematikdidaktikkens Dag løb af stablen. 

It-værktøjer boomer i matematikundervisningen og flere kommer til. Udviklingen inden for digitale teknologier gør, at vores teknologiforståelse konstant må udvikles i forhold til, hvordan matematisk kompetenceudvikling kan understøttes. Samtidig skaber digitale matematikværktøjer med regneark, dynamisk geometri, CAS og programmering nye muligheder, men også nye opmærksomhedspunkter og faldgruber. Det fordrer matematikdidaktiske refleksioner, dialog og udvikling af undervisningspraksis, som Matematikdidaktikkens Dag i år fokuserede på.  

Formålet med konferencedagen var at belyse både muligheder og udfordringer knyttet til brugen af it i matematikundervisningen i grundskole og gymnasium. Dagen bød på spændende plenumforedrag, efterfølgende diskussionsfora og fokuserede workshops. Der var også tid til besøg på forlagsstande, hvor de nyeste undervisningsmaterialer til matematikundervisningen fra indskoling, mellemtrin, udskoling og gymnasiet blev fremvist. Her var både digitale og analoge materialer, som i samspil kan højne matematiklæring. 

Professor ved Københavns Universitet Morten Misfeldt indledte dagen med oplæg om, hvordan den digitale udvikling stiller nye krav til matematikundervisningen i grundskolen. Her blandt andet med fokus på programmering. Oplæg fokuserede også på, hvordan man i hhv. Danmark, Sverige og England forsøger at skabe samspil mellem programmering og matematikundervisning i grundskolen. Der blev også tid til refleksioner over, hvordan vi fremover kan skabe en meningsfuld matematikundervisning i en fortsat stadig mere digital verden.

Lektor emeritus fra ABSALON Niels Jakob Hansen fortalte om undersøgende matematikundervisning i grundskoleregi. Her blev fremvist forskellige typer af undersøgende aktiviteter i matematikundervisningen samt reflekteret over, hvordan en fleksibel og læringsfremmende dialog i klasserummet kan etableres.

Professor i matematik Paul Drijvers fra Freudenthal Institute of Utrecht University’s Science Faculty, Holland sluttede dagen af med oplæg om, hvordan digital teknologi influerer på matematisk tænkning og matematikuddannelser. Oplæg tog afsæt i udviklingen de seneste 30 år i forhold til, hvilke skiftende krav digitalisering stiller til matematikuddannelser, matematikundervisning, matematiske teorier og generelle teorier om læring. 

Det var første gang, at matematiklærerforeninger for grundskole og gymnasie er gået sammen om at arrangere en fælles konference - her Matematiklærerforeningen LMFK og Danmarks Matematiklærerforening.

Følg med på NCUMs portal, hvor vi lancerer videooplæg fra dagen.